The State of Online Selling Market in the Philippines

The State of Online Selling Market in the Philippines

“Mamsir, pamine na lang po ako ng Iron Man na t-shirt para sa mga kids natin diyan…” “Okay, namine na po ni mamsir, pa-ss na lang po ako ‘tas pasend sa Messenger yung details niyo na lang po. Salamat po…” “…Ah, sir, picturean ko lang po kayo, send ko...